17241071 Marlin violet HR 17 70 cm USP 5/0 EP1

Mô tả :

Mã sản phẩm: 17241071

Hãng sản xuất: Catgut GmbH

Xuất xứ: Đức

Chứng chỉ chất lượng: CE, ISO13485:2003

Autopsy sutures Marlin Violet reduce tension by 50% in 14 to 16 days, completely in 90 days

Link:

http://www.catgut.de/phocadownload/English/marlin.pdf