Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu Marlin Violet

Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu Marlin Violet giảm sức căng 50% trong 14 đến  16 ngày, tiêu hoàn toàn trong 90 ngày

Link:

http://www.catgut.de/phocadownload/English/marlin.pdf